Metoda McKenziego

Metoda McKenziego Warszawa

metoda mckenziego 1 compress

Na czym polega Metoda McKenziego?

Metoda McKenziego jest aktualnie najlepiej udokumentowaną (Evidence Based Medicine) metodą mechanicznego leczenia bólu kręgosłupa. Jej oficjalna nazwa brzmi Mechaniczna Diagnoza i Terapia (Mechanical Diagnosis and Therapy) w skrócie MDT.

Jest to diagnozowanie i leczenie pacjenta bólowego. System opiera się na znajomości wzorców bólowych kręgosłupa i analizie zachowania się objawów w wywiadzie oraz podczas badania

metoda mckenziego 2 compress

Leczenie metodą McKenziego

Najważniejszą częścią leczenie ww. metodą jest praca samodzielna pacjenta, edukacja oraz fizjoprofilaktyka. Ćwiczenia w myśl metody McKenziego zostały opracowane, aby zmienić układ w dysku i całym segmencie ruchowym kręgosłupa. W czasie ich wykonywania zauważana jest zmiana w lokalizacji i intensywności bólu.

W Centrum Fizjoterapii SPINETIC każdy zabieg poprzedzony jest z konsultacją z właściwym specjalistą, tak aby dostosować program terapii do indywidualnych potrzeb i ewentualnych ograniczeń zdrowotnych pacjenta.