dr n. med. Anna Domżał-Stryga

dr n. med. Anna Domżał-Stryga

Specjalizacja:

Neurologia

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarza otrzymała w 1977r.  Specjalizację z neurologii I stopnia  uzyskała w 1982r, a II stopnia w 1985r w Klinice Neurologii Akademii Medycznej (obecnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) w Warszawie, w której przepracowała całe życie zawodowe, zajmując się szkoleniem studentów i rezydentów oraz prowadzeniem badań klinicznych. W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych.

W swej pracy zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego, szczególnie bólami głowy (migreną), bólami kręgosłupa, chorobami naczyniowymi i zwyrodnieniowymi mózgu, stwardnieniem rozsianym. Posiada również kwalifikacje w zakresie oceny badań EEG ( licencja PTNK- nr 336).

Przyjmuje wyłącznie chorych dorosłych oraz opisuje badania EEG dorosłych i dzieci od 6 r.ż.