lek. Wojciech Jerzy Dawidowski

lek. Wojciech Jerzy Dawidowski

Specjalizacja

Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu


Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.
Pełniłem funkcję starszego Asystenta Oddziału Ortopedyczno-Urazowego Mazowieckiego Szpitala
Wojewódzkiego w Siedlcach.
Odbyłem staż w Universidad de Santiago de Compostela Facultad de Medicina Hiszpania, staż w The University of Connecticut School of Medicine Farmington CT USA, oraz staż w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym. im. Prof. Grucy w Otwocku.
Jestem autorem i współautorem kilkunastu prac naukowych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Prowadziłem wystąpienia na zjazdach naukowych w języku polskim i angielskim.
Jestem członkiem w Polskim Towarzystwie Ortopedycznym i Traumatologicznym.
Biegle posługuję się językiem angielskim. Prywatnie jestem pilotem samolotu.