Wady postawy/skoliozy

Wady postawy, skoliozy Warszawa

wady postawyskoliozy compress

CZYM SĄ WADY POSTAWY?

W obecnych czasach, w których dynamiczny rozwój technologii ogranicza aktywność fizyczną człowieka, wady postawy stanowią duży problem. Dotyka on już najmłodszych.

Wady postawy, to wszelkie odchylenia od prawidłowej sylwetki – czyli takiej, która zapewnia optymalne zrównoważenie i stabilność ciała, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego do jej utrzymania.

Prawidłowa postawa charakteryzuje się następującymi cechami:

 • prawidłowo wysklepionymi stopami i prostymi kończynami dolnymi,
 • dobrze ustawioną miednicą (poziomo, w nieznacznym pochyleniu do przodu),
 • prawidłowo wysklepioną klatką piersiową,
 • prostym kręgosłupem,
 • symetrycznie ustawionymi łopatkami i barkami,
 • prosto ustawioną głową.

Każda z wad wymaga indywidualnego podejścia, analizy i poddania właściwie dobranej terapii.

wady postawyskoliozy 1 compress

JAKIE SĄ PRZYCZYNY WAD POSTAWY?

Wśród przyczyn wad postawy należy wymienić:

 • wady wrodzone kości, mięśni,
 • schorzenia narządów wewnętrznych takie jak: wady wzroku, słuchu, przewlekłe infekcje dróg oddechowych, moczowych,
 • schorzenia układu ruchu takie jak: dysplazja stawu biodrowego, złamania kości kończyn dolnych, młodzieńcze zapalenie stawów,
 • zespoły przeciążeniowe.

Ostatni z punktów jest bezpośrednio związany z jakością życia. Przeciążenia w układzie ruchu związane są ze złymi nawykami, siedzącym trybem życia, zaburzeniami w sferze emocji – wysokim poziomem stresu, oraz nieprawidłową budową układu kostno-stawowego. Wszystkie wymienione powyżej czynniki wywołują w organizmie reakcję łańcuchową, szkodliwości sumują się, dają utrwalanie wady postawy, a w okresie późniejszym, rozwój chorób kręgosłupa prowadzących do pojawienia się bólu. 

JAK ZAPOBIEGAĆ WADOM POSTAWY?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Zapobieganie rozwojowi wad postawy wymaga bowiem szerokiego spojrzenia. Większość autorów publikacji naukowych pochyla się nad rolą aktywności ruchowej małych dzieci. Zalecają by:

 • wysiłek był wszechstronny, zróżnicowany i dynamiczny,
 • ograniczać dostęp do TV/smartfonów do niezbędnego minimum; dzieci pozostające długi czas przed ekranem często przyjmują nieprawidłową „zwieszoną” postawę ciała; koncentracja wzroku na nieruchomym punkcie, jakim jest ekran, ogranicza możliwość integracji wielozmysłowej, a co za tym idzie utrudnia rozwój mózgu;
 • dostosować wysokość stołu/krzesła do potrzeb młodego człowieka i zadbać o zdrową pozycję podczas korzystania z nich,
 • zapewniać dzieciom odpowiednią ilość snu,
 • przestrzegać zasad zdrowego żywienia,
 • zapewniać dzieciom przez cały dzień dostęp do wody,
 • pozwalać dzieciom na spontaniczne aktywności co 30-40 min (gimnastyka śródlekcyjna).

Dbanie o prawidłową postawę powinno się rozpocząć w wczesnym dzieciństwie,  zwracając szczególną uwagę na prawidłową pielęgnację już od narodzin. Rozwój w pierwszych 3 latach życia małego dziecka przebiega niezwykle dynamicznie. Podążanie za nim, wspieranie go oraz uważna obserwacja i interwencja w obliczu wszelkich niepokojących odstępstw od normy stanowi najskuteczniejsze narzędzie zapobiegające rozwojowi wad postawy.

W Centrum Fizjoterapii SPINETIC prowadzimy leczenie skolioz, zaburzeń ukształtowania kręgosłupa oraz rehabilitację wad postawy. Przyjdź i zapisz się na konsultacje.