WYBRANE BADANIA I STUDIA PRZYPADKÓW NASZYCH SPECJALISTÓW

CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA BÓLU ORAZ MIALGII
Ból jest określany jako przykre wrażenie czuciowe i emocjonalne, związane z działaniem bodźca uszkadzającego tkanki….
ZWIĄZKI JAKOŚCI ŻYCIA Z NATĘŻENIEM DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH
Celem pracy było pokazanie związku jakości życia z natężeniem dolegliwości bólowych u kobiet i mężczyzn ze zmianami zwyrodnieniowymi….
DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE U PERSONELU MEDYCZNEGO
Celem pracy była samoocena występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa u personelu medycznego….
DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE U OSÓB UPRAWIAJACYCH AMATORSKĄ JAZDĘ KONNĄ
Celem pracy była analiza występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa u osób uprawiających amatorską jazdę konną…