Czym jest diagnostyka ?

Diagnostyka w ujęciu medycznym jest nauką o sposobach rozpoznawania chorób na podstawie badania lekarskiego, fizjoterapeutycznego w oparciu o wyniki badań medycznych, obrazowych oraz występujących objawów. Obejmuje ona różne procedury których zadaniem jest ocenienie stanu zdrowia, obecności patologii czy schorzeń.

Diagnostykę medyczną dzielimy na: laboratoryjną, obrazową, preimplantacyjną, psychologiczną, funkcjonalną.

Jak wygląda proces diagnostyczny ?

Rozpoznanie schorzenia w diagnostyce medycznej zaczyna się na przeprowadzeniu u pacjenta badania przedmiotowego i podmiotowego.

Specjalista ma za zadanie w trakcie wywiadu uzyskać informacje obejmujące charakter, czas trwania, rodzaj dolegliwości w badaniu podmiotowym.

W badaniu przedmiotowym oceniany jest natomiast fizyczny stan badanego za pomocą palpacji, opukiwania czy przy użyciu specjalistycznego sprzętu do oceny funkcjonalnej. Po wstępnej diagnozie niezbędnym krokiem jest potwierdzenie danej tezy badaniami laboratoryjnymi i obrazowymi.

W Centrum fizjoterapii SPINETIC mogą Państwo skorzystać z różnych opcji diagnostycznych: diagnostyka funkcjonalna, diagnostyka stóp, badanie ultrasonograficzne, pakiet diagnostyczny (fizjoprofilaktyka).

diagnostyka compress

Pamiętaj regularne badania diagnostyczne pozwalają na wczesne wykrycie nieprawidłowości i tym samym wdrożenie odpowiednich procedur medycznych.

Naszym celem jest Twoje zdrowie