lek. Monika Swacha

lek. Monika Swacha

Specjalizacja:

internista, reumatolog

Jestem internistą i reumatologiem. Przez kilkanaście lat pracowałam w Klinice Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGRiR, gdzie zdobyłam cenną wiedzę i  doświadczenie w zakresie diagnozowania i leczenia chorób o podłożu autoimmunologicznym oraz zapalnych chorób stawów. Obecnie pracuję w poradniach specjalistycznych, gdzie diagnozuję i leczę głównie pacjentów z dolegliwościami układu kostno-stawowego, ale nie tylko… Do reumatologa, często kierowani są także pacjenci z objawami: suchego oka, objawem Raynauda, nawracającą zakrzepicą, poronieniami, stwierdzanymi w badaniach: leukopenią, małopłytkowością, przewlekłym stanem zapalnym o niejasnej etiologii. Moja praca daje mi radość i satysfakcję.