dr n. med. Filip Jarema Dąbrowski

dr n. med. Filip Jarema Dąbrowski

Specjalizacja:

ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Od czasów studenckich interesowałem się ortopedią, będąc członkiem
Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu. Z Kliniką związałem swoje życie zawodowe. Tutaj
zdobywałem pierwsze doświadczenie kliniczne pod opieką Konsultanta
Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii  narządu ruchu Prof.
med. Andrzeja Góreckiego. W roku 2009 złożyłem egzamin specjalizacyjny,
a rok później obroniłem rozprawę doktorską pod tytułem „Wyniki operacji
rewizyjnych  stawu kolanowego”.

W październiku 2012 otrzymałem stanowisko Adiunkta, a od stycznia 2013
do czerwca 2014 roku dodatkowo Kierownictwo Oddziałem Zapaleń Kości
Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2016-2018 Kierowałem
Oddziałem Ortopedii i Traumatologii w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku
Mazowieckim. Obecnie prowadzę własną praktykę i podejmuję współpracę z
różnymi ośrodkami, gdzie świadczę usługi medyczne w trybie szpitalnym i
ambulatoryjnym zarówno komercyjnie jak i w ramach NFZ. Zajmuję się
endoprotezoplastyką stawów biodrowych i kolanowych – wykonuję zarówno
zabiegi pierwotne, jak również rewizyjne. Odbyłem liczne szkolenia i
uczestniczyłem w konferencjach zarówno w kraju jak i za granicą (USA,
Niemcy, Holandia, Francja, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania). W
praktyce prywatnej zajmuję się również diagnostyką i leczeniem innych
schorzeń w obrębie narządu ruchu. W uzasadnionych przypadkach wykonuję
iniekcje dostawowe i okołostawowe.